Využití rozsáhlých zkušeností,
moderních metod a individuální přístup
BTF Engineers & Developers
Spokojený klient
a opakovaná spolupráce
BTF Engineers & Developers

Historie společnosti pod jménem BTF Engineers & developers s.r.o začíná v roce 2008, postavená je však na zkušenostech zakladatelů z různých úrovní řízení projektů pro společnosti jako Skanska-stav, Skanka Property, Lordship Estates, EC Harris, Vodafone, ING Real estate development nebo Dandreet od roku 1998.

Naše společnost dostala na základě zkušeností jejích zakladatelů důvěru od investorů
a hned od založení pracovala na významných a náročných projektech.

Dnes je naší doménou řízení velkých a středně velkých developerských projektů a náročných projektů individuální výstavby formou project managementu a/nebo i organizace a řízení výstavby formou „construction managementu“ a to ve všech fázích průběhu projektu od posouzení vhodnosti investice do nemovitosti, časových plánů a cenové rozvahy, přes výběr projektantů, řízení a dozor nad jejich činností a zajištění povolení, po řízení a dohled nad realizací až do předání klientovi, dokončení a uvedení do provozu.

Náš přístup

Využití rozsáhlých zkušeností, moderních metod
a individuální přístup

Naše cíle

Spokojený klient a opakovaná spolupráce

Co děláme

  • project management
  • construction management
  • řízení a kontrola nákladů staveb
  • technické dozory staveb jako součást řízení
  • řízení a koordinace účastníků přípravy a výstavby projektů
  • koordinace nájemců a management klientských změn
  • zajištění / zprostředkování specializovaných úkonů